Alles op deze site is door Darlene Dreeyers Photography gemaakt, tenzij anders aangegeven, en mag niet zonder toestemming worden overgenomen.

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de maker. Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd, overtreding van het auteursrecht is strafbaar.